Pro koho:

  • pro ty, kteří chtějí zesílit a zlepšit svou postavu pomocí gymnastických cviků
  • pro ty, kteří chtějí k síle získat i dovednost
  • pro ty, kteří nechtějí spoléhat na stroje, že to za ně odcvičí samy

Co lze na tréninku očekávat:

  • přesný strukturovaný plán, který povede každého od prvních kroků
  • trénink pro sílu pokrčených paží vedoucí až ke shybu na jedné ruce
  • térnink pro sílu v natažených pažích vedoucí až front/back leveru
  • dovednostní technické prvky, které co půl roku každý prezentuje v předepsané sestavě
  • nejvíce času věnovaného věnovaného cvičením na kruzích (doplňkově hrazda, bradla)

Poznámka:

Trénink je určen převážně mužům. Nicméně na kruzích mohou trénovat i ženy, ale je to pro ně mnohem náročnější. Jako alternativa k tomuto kurzu je Tělocvik.

adminKruhy